top of page
Recente berichten

Actiegroep teleurgesteld dat Zeist deels meegaat in plannen KNVB


PERSBERICHT Austerlitz, 18 oktober 2023


Actiegroep teleurgesteld dat Zeist deels meegaat in plannen KNVB

De actiegroep ‘Blijf van ons bos af’’ vindt het bijzonder teleurstellend dat de gemeente Zeist het verzoek om extra trainingsvelden ten koste van 2,5 hectare bos (ruim duizend bomen) van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in behandeling wil nemen. ‘’Blijf van ons bos af’’ is opgericht toen het bericht in de media verscheen dat de KNVB duizenden bomen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Natuurnetwerk Nederland wil kappen om extra trainingsvelden aan te leggen. Eerst zouden dat er 4 zijn. De KNVB bracht dat terug naar 3 en nu laat de gemeente weten bereid te zijn om een nieuw bestemmingsplan met 2 nieuwe velden in procedure te willen brengen, als de KNVB dat acceptabel vindt en voldoet aan bepaalde voorwaarden.


Petitie

‘’Blijf van ons bos af’’ is samen met Austerlitz’ Belang en Dierentehuis Zeist vorig jaar gestart met een petitie die inmiddels ruim 15.000 keer is ondertekend. Vooral door inwoners van Austerlitz en Zeist, maar ook veel door bewoners van andere Heuvelruggemeenten. De petitie is nog steeds te ondertekenen op https://petities.nl/petitions/knvb-blijf-van-ons-bos-af-bij-austerlitz-en-zeist

Jan Snijders van ‘’Blijf van ons bos af’’: ‘We kunnen niet accepteren dat meer dan duizend bomen moeten verdwijnen ten koste van trainingsvelden, terwijl in de naaste omgeving trainingsvelden voldoende beschikbaar zijn. Bovendien ligt er een veld dat de KNVB in het verleden als voetbalveld heeft gebruikt, maar heeft verwaarloosd. In deze tijd met de klimaatcrisis zijn alle bomen hard nodig. Bomen zorgen voor het vastleggen van CO2. Een hectare bos legt jaarlijks gemiddeld 12.000 kg CO2 vast. Daarnaast is het gebied belangrijk als natuurgebied, is het belangrijk voor het dierenasiel en het heeft een recreatieve functie. Na de houtoogst van ruim 10 jaar geleden op een deel van het beoogde terrein, ontwikkelt de natuur zich daar sterk naast het oudere steeds al waardevolle deel’’. De KNVB wil de bomenkap compenseren door in Odijk op een voormalig perceel landbouwgrond als natte natuur aan te leggen. ‘Dat is onvergelijkbaar met het bos, dat hier nu staat’.


Omgevingsvisie

De actiegroep vindt het plan niet te rijmen met de eerste omgevingsvisie van de gemeente Zeist, die in mei door de gemeenteraad is vastgesteld. In die visie schrijft de gemeente: “Zeist is een gemeente met veel groen in de woonwijken en een rijkdom aan landschap in de vorm van bossen, parken, weilanden, lanen en bijbehorende flora en fauna (planten en dieren). Het is het DNA van Zeist. Het landschap maakt op haar beurt ook weer onderdeel uit van het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (NNN) of het Kromme-Rijngebied en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het gebied kent hoge aardkundige waarden en ook ecologische waarden, onder andere door haar robuustheid. De waarde wordt verhoogd omdat het een kerngebied van Natuurnetwerk Nederland (NNN) is’’. ‘’Blijf van ons bos af’ vindt het daarom onbegrijpelijk dat de gemeente een zware aantasting van het Nationaal Park mogelijk wil toestaan.


Rol provincie

Voor het Natuur Netwerk Nederland is de provincie de handhavende instantie. Het is ook de provincie Utrecht die verantwoordelijk is voor de samenwerkingsagenda en het beleidsplan voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op 20 september 2022 heeft de provincie in een brief naar de gemeente gereageerd op het toen voorliggende plan met zoveel kritiek dat het de vraag is of ze daar ooit aan kunnen voldoen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de opstelling van de provincie nu.


Compensatie niet in samenhangend gebied

De gemeente Zeist geeft zelf in een memo aan de KNVB ook dat de compensatie niet voldoet aan de daarvoor geldende regels. De gemeente schrijft : ‘Het probleem zit in het feit dat de compensatie moet plaatsvinden in een ‘samenhangend gebied’ (bezien vanuit het aspect ecologie), dus zoveel mogelijk in de directe omgeving van de Campus. Omdat het plan leidt tot meer versnippering van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) op de Utrechtse Heuvelrug, zouden compenserende maatregelen hierop gericht moeten zijn. De compensatie in Odijk is een prima locatie voor natuurontwikkeling, maar draagt niet bij aan het herstel van het functioneren /de versnippering van de NNN ter plaatse van de Heuvelrug.’’RIB23.111 Principebesluit uitbreidingsplan KNVB
.pdf
Download PDF • 2.42MB

Eind vorig jaar is er op deze website eerder een artikel geplaatst over dit onderwerp met de petitie.

Artikel van AD 17 oktober over dit onderwerp.


Комментарии


Archief
bottom of page