top of page
Recente berichten

Petitie tegen het kappen van duizenden bomen

De KNVB wil duizenden bomen kappen om 3 nieuwe oefenvelden en een parkeerplaats aan te leggen. Het gaat om 35.000 vierkante meter bos in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug, op de grens van Austerlitz en Zeist. Veel inwoners van Austerlitz en gebruikers van het bos zijn daar fel op tegen. Een aantal organisaties waaronder de actiegroep ‘Blijf van ons bos af’, de Vereniging Austerlitz’ Belang en Dierentehuis Zeist hebben een petitie gestart om de gemeente Zeist en de provincie Utrecht en te verzoeken niet mee te werken aan dit plan. De petitie is te vinden op petities.nl en heet: ’KNVB, blijf van ons bos af bij Austerlitz en Zeist’In strijd met beleid

Het plan is volgens de initiatiefnemers van de petitie in strijd met het beleid dat de gemeente Zeist in de ontwerp omgevingsvisie voor Zeist heeft opgeschreven. En ook met het beleid dat de provincie in het beleid voor het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug heeft vastgesteld. Het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, een netwerk dat de natuurgebieden in Nederland aan elkaar verbindt. In de antwoorden op eerder gestelde Statenvragen geeft het dagelijks bestuur van de provincie aan dat er zijn 3 uitzonderingen waarop aantasting van het Natuur Netwerk Nederland aanvaardbaar is. Het moet om gaan om plannen met een groot openbaar belang, meerwaarde voor natuur (binnen samenhangend gebied) en kleinschalige ontwikkelingen.


Onnodig

Het is geen kleinschalige ontwikkeling en de natuur is hier zeker niet bij gebaat. Ook is er geen groot openbaar belang. Op kleine afstand van de KNVB-campus liggen twee uitstekende velden, van de SV Austerlitz, waar de KNVB nu ook al gebruik van maakt. En er ligt nog dichterbij een ietwat verwaarloosd voetbalveld, dat opgeknapt zou kunnen worden. Er is dan ook geen enkele reden om duizenden bomen te kappen, vinden de initiatiefnemers van de petitie.


Geen duidelijke standpunten

Een gesprek met verantwoordelijk wethouder Angele Welting van de gemeente Zeist heeft nog geen duidelijk standpunt van de gemeente opgeleverd. De provincie Utrecht geeft aan nog steeds kritisch ten opzichte van de plannen te staan, maar heeft ook nog geen duidelijk standpunt naar buiten gebracht over dit plan. Gezien de onduidelijke standpunten is het nodig de politici in Zeist en Utrecht te laten weten dat er veel inwoners van Austerlitz/Zeist en omgeving fel tegen dit plan zijn. Daarom zijn ze deze petitie gestart.
Comentários


Archief
bottom of page