top of page

De belangenvereniging voor Austerlitz

Vereniging Austerlitz' Belang is de belangenvereniging voor Austerlitz. Opgericht op 10 november 1945. De vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Austerlitz en is sinds het begin de vereniging als het gaat om het samenbinden van Austerlitz en haar bewoners. 

De vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht op 10 november 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40477997. Contributies/donaties kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL82INGB0000562502 t.n.v. Vereniging Austerlitz' Belang in Austerlitz. Voor contact ga naar het contactformulier.

 

Sterke vereniging

Ruim 85 procent van alle huishoudens in Austerlitz is lid van de vereniging Austerlitz' Belang. Door deze grote achterban zijn we een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Zeist, de provincie en het Bestuur Regio Utrecht. Het gaat daarbij om zaken als woningbouw, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, (verkeers) veiligheid, sociale veiligheid, wijkbeheer en vele andere zaken die te maken hebben met de leefbaarheid van het dorp. Daarnaast is Austerlitz' Belang ook Oranjevereniging. Ook heeft Austerlitz ’Belang een signaleringsfunctie naar andere overheidsinstanties als Provincie en de verschillende eigenaren van het bosgebied rondom Austerlitz. Austerlitz ‘Belang maakt het dorpje in het groen een plezier om in te wonen.

 

Jaarlijks tal van activiteiten

Door ieder jaar een groot aantal activiteiten te organiseren probeert Austerlitz' Belang de leefbaarheid en samenhang in het dorp te vergroten. Een aantal vaste activiteiten zijn: de Palmpasenoptocht, viering Koningsdag, de Austerlitze Avondvierdaagse, het Kampement Nieuwe Stijl, het Zomerwandelweekend in het eerste weekend van juni waar altijd veel wandelaars op afkomen. En de Sinterklaasviering. Alle activiteiten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Dorpshuis.

Over Austerlitz' Belang
bottom of page