top of page

De belangenvereniging voor Austerlitz

Austerlitz' Belang is de belangenvereniging van Austerlitz. De vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Austerlitz door bijvoorbeeld: het organiseren van activiteiten en feesten, het onderhouden van contacten met overheden en instellingen, het houden van enquêtes en het indienen van verzoekschriften. Austerlitz' Belang heeft tot doel de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Ze vertegenwoordigt het dorp bij gemeente, provincie en andere instanties. Daarnaast is Austerlitz' Belang tevens Oranjevereniging en organiseert allerlei activiteiten voor de inwoners van Austerlitz.

 

Sterke vereniging

Circa 70 procent van alle huishoudens in Austerlitz is lid van de vereniging Austerlitz' Belang. Door deze grote achterban zijn we een serieuze gesprekspartner voor de gemeente, de provincie en het Bestuur Regio Utrecht. Het gaat daarbij om zaken als woningbouw, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, verkeersmaatregelen, wijkbeheer en vele andere zaken die te maken hebben met de leefbaarheid van het dorp. Austerlitz' Belang is voorstander van een beperkte groei van het dorp om het voorzieningenniveau op peil te houden en mogelijk wat uit te breiden.

 

Jaarlijks tal van activiteiten

Door ieder jaar een groot aantal activiteiten te organiseren probeert Austerlitz' Belang de leefbaarheid en samenhang in het dorp te vergroten. Een aantal vaste activiteiten zijn: de Palmpasenoptocht (met eieren zoeken), de Koninginnenacht/-dag, de deelname aan de Avondvierdaagse, het Kampement op het Dorpsplein, de Natuurkindermiddag, het Wandelweekend, de Kermis en de Sinterklaasviering. 

Over Austerlitz' Belang
bottom of page