top of page

PRIVACY PROTOCOL

 

In verband met de nieuwe Europese wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan, de zogenoemde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Privacyverklaring van Vereniging Austerlitz’Belang.
 

Beleidsuitgangspunt is dat terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken van persoonsgegevens aan andere leden,

Door afgifte van het aanmeldingsformulier/ incassomachtiging gaan wij ervan uit geldige toestemming van leden te hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor leden net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken (schriftelijk) als om die te geven.

Persoonsgegevens.

Het zittende bestuur van de Vereniging Austerlitz’Belang registreert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar/ zijn leden:

 

Voorletters

Achternaam

Volledig Nederlands adres

Telefoonnummer   

E-mailadres

Ingangsdatum lidmaatschap

Bankrekeningnummer

 

Het zittende bestuur doet dit om haar statutaire taken te kunnen uitvoeren.

Daarnaast worden foto's en verslagen bekend gemaakt van georganiseerde evenementen. Dat betekent dat de foto’s op onze website voortaan zijn voorzien van een wachtwoord. Leden kunnen een wachtwoord aanvragen bij de secretaris info@austerlitzbelang.nl of de webmaster

 

Wijze van registratie.

Ieder bestuurslid registreert gegevens die van belang zijn voor zijn of haar functie. Hij of zij doet dit op haar eigen wijze. Er zijn geen voorschriften die het bestuur stelt aan deze registratie. Bekend zijn de volgende vormen van vastlegging: papier tekstverwerking middels pc rekenbladen middels pc.

Beveiliging van de gegevens.

Ieder bestuurslid beveiligt de persoonsgegevens op haar of zijn eigen wijze. Er zijn geen voorschriften die het bestuur stelt aan de beveiliging.

 

Marketing.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Inzage gegevens.

Een lid kan te allen tijde inzage vragen van alle gegevens die over zijn persoon in de administratie van de vereniging zijn opgenomen.

Bewaartermijn.

Er is geen termijn gesteld voor het bewaren van de gegevens. Een lid kan schriftelijk verzoeken zijn persoonsgegevens uit de administratie van de vereniging te verwijderen.

 

Toestemming.

Bij de bekendmaking van dit protocol aan de leden heeft ieder lid toestemming gegeven voor het gebruik van alle persoonsgegevens en publicatie van foto's en verslagen.

Opgemaakt door het bestuur van Vereniging Austerlitz’Belang d.d. 26 augustus 2018.

 

Bekend gemaakt aan de leden in oktober 2018.

Namens het bestuur, C. Laurey

Voorzitter.

Ereleden Austerlitz' Belang
bottom of page