top of page
Lidmaatschap Austerlitz' Belang

De vereniging Austerlitz' Belang wil de leefbaarheid van Austerlitz in stand houden en waar mogelijk verder ontwikkelen. Zij wil dat ondermeer bereiken door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen bij gemeente, provincie, politieke partijen, dienstverlenende bedrijven en instellingen; door het organiseren van allerlei activiteiten; door het informeren van de leden via de nieuwsbrief De Prikkel en de website www.austerlitzbelang.nl; alsmede door het houden van (jaar)vergaderingen en bijeenkomsten.

 

Om de belangen goed te kunnen vertegenwoordigen en alle activiteiten in stand te kunnen houden is een sterke achterban nodig. Hoe meer leden, hoe meer invloed.

 

De contributie bedraagt slechts € 15,- per jaar.

 

Bankrekeningnummer NL82INGB0000562502 t.n.v. Vereniging Austerlitz' Belang, Austerlitz

 

Wilt u ook lid worden? Dan kunt u zich aanmelden bij:
Gusti Smulders
Oude Postweg 232

3711 AP Austerlitz
e-mail: info@austerlitzbelang.nl

 

U kunt zich ook digitaal aanmelden als nieuw lid van Austerlitz' Belang klik HIER voor het aanmeldformulier 

bottom of page