top of page

Austerlitz' Belang is een vereniging met een democratische grondslag. De bevoegdheden van het bestuur en van de ledenvergadering zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur van de vereniging bestaat in principe uit negen leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Dan kunnen nieuwe bestuursleden worden benoemd,worden de jaarverslagen en de begroting besproken en kunnen de leden aandacht voor zaken vragen en voorstellen doen aan het bestuur van de belangenvereniging van Austerlitz.

 

Statuten

De Statuten van de vereniging zijn op 11 januari 2002 goedgekeurd door de ledenvergadering. U treft de statuten aan als een PDF-bestand.


Statuten Austerlitz' Belang

 

Huishoudelijk reglement

Naast statuten kent Austerlitz' Belang ook een huishoudelijk reglement. Hierin zijn bepaalde organisatorische zaken verder uitgewerkt. 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Statuten & Huishoudelijk Reglement
bottom of page