top of page
Recente berichten

Jaarvergadering Vereniging Austerlitz’ Belang 30 maart

De vergadering vindt plaats om 20 uur in Dorpshuis “Het Hart van Austerlitz” aan de Schoolweg te

Austerlitz.


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering op woensdag 31 maart 2021 van de Vereniging

Austerlitz’ Belang

4. Bestuurssamenstelling

5. Jaarverslag 2021

6. Dorpsfeest Austerlitz (nadere toelichting)

7. Financieel verslag 2021, begroting 2022

8. Verslag kascontrolecommissie

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie

10. Rondvraag

Sluiting
Comentarios


Archief
bottom of page