top of page
Recente berichten

Contributie 2018 Austerlitz' Belang

Deze maand zullen wij de jaarlijkse contributie gaan innen via automatische incasso. Conform het besluit tijdens de ledenvergadering op 29 maart 2017 bedraagt de contributie € 13,50 (€ 1,-- hoger dan voorgaande jaren).

Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft verstrekt verzoeken wij u het contributiebedrag over te maken op rekeningnummer NL82INGB0000562502 ten name van Vereniging Austerlitz' Belang onder vermelding van: "Contributie 2018".

N.B.: Er zijn al een aantal leden die hun contributie hebben overgemaakt zonder de verhoging van € 1,--. Hierbij het verzoek aan deze leden om alsnog € 1,-- bij te storten zodat wij de begroting kloppend kunnen maken. Onze excuses voor de mogelijke overlast die dit met zich mee kan brengen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Archief
bottom of page