top of page
Recente berichten

Draag uw steentje bij aan de architectkeuze voor het Hart van Austerlitz

U weet dat er midden in ons dorp een nieuw complex gepland staat: het Hart van Austerlitz. (Het Hart van Austerlitz gaat bestaan uit een nieuwe school, een nieuwe peuterspeelzaal, een aanpassing en verbouwing van dorpshuis 't Trefpunt en de bouw van 25 appartementen in de sociale huursector, waarvan 17 voor ouderen met zorgbehoefte. Ook worden 15 grondgebonden koopwoningen voor starters gebouwd, maar deze vallen niet onder het in deze uitnodiging omschreven project. Om de bouwplannen te kunnen realiseren worden de huidige school en peuterspeelzaal en de panden Schoolweg 14 en Schooldwarsweg 27 gesloopt).

Als inwoner van Austerlitz bent u op de hoogte gehouden door middel van onder meer gemeentelijke berichten, voorlichtingsbijeenkomsten in het Dorpshuis, nieuwsblad "De Prikkel" van Austerlitz' Belang en de nieuwsbrief van Austerlitz Zorgt.

Een werkgroep bestaande uit een twintigtal Austerlitzse inwoners is betrokken geweest bij de uitwerking van de eerste ruimtelijke plannen tijdens het zogenaamde GONS-traject. (GONS staat voor Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, een inspraakmethode die de gemeente Zeist hanteert). Dit traject is afgerond met een dorpsbijeenkomst op 8 november 2016. De bezoekers van deze bijeenkomst hebben toen ook schriftelijke opmerkingen kunnen plaatsen. Deze opmerkingen zijn door de gemeente ter harte genomen bij de verdere planontwikkeling. Een en ander is neergelegd in een Raadsinformatiebrief, waarmee de gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de stand van zaken. Tegelijk met deze uitnodiging voor de dorpsbijeenkomst ontvangt u ook de belangrijkste punten uit deze raadsinformatiebrief.

Binnenkort is het zover dat de drie architectenbureaus die daartoe zijn uitgenodigd hun schetsen en ideeën kunnen presenteren. De vier opdrachtgevers die gezamenlijk het Hart van Austerlitz laten bouwen (die opdrachtgevers zijn: WereldKidz voor de school, de Piraatjes voor de peuterspeelzaal, dorpshuis 't Trefpunt voor de verbouwing van het dorpshuis en de woningbouwstichting Woongoed Zeist voor de woningen) zullen in de eerste week van april 2017 besluiten met welk architectenbureau zij in zee zullen gaan.

Daaraan voorafgaand kunt u als inwoner van Austerlitz kennis maken met de schetsen en ideeën van de architecten, u een mening vormen over wat u hieraan van belang vindt en uw mening kenbaar maken. Daartoe bent u van harte welkom op de dorpsbijeenkomst op

vrijdag 31 maart a.s., aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) in dorpshuis 't Trefpunt.

Wat gaan we deze avond doen?

De avond zal worden geopend door wethouder Sander Jansen.

Daarna zal de projectleider van het Hart van Austerlitz, Sebastiaan Endeman van Royal HaskoningDHV, u informeren over wat er allemaal komt kijken bij de architectkeuze en hoe die in zijn werk zal gaan.

Vervolgens krijgen de drie architecten gelegenheid hun plannen en ideeën te presenteren en toe te lichten.

De drie architectenbureaus zijn:

- DP6 architectuurstudio

- Sacon Bureau voor architectuur stedenbouw en landschap

- WillemsenU

Na de presentaties kunt u de architecten persoonlijk benaderen met vragen en kunt u hun plannen nader bekijken. Daartoe zijn in drie hoeken van de zaal hun ontwerpen beter te bekijken.

En dan bent u van harte uitgenodigd uw advies uit te brengen.

U krijgt van ons een voorbedrukte kaart waarop u punten die u van belang acht kunt aankruisen, eventueel andere zaken kunt vermelden en uw voorkeur voor de architect kunt aangeven. De uitkomsten daarvan zullen snel daarna aan u worden medegedeeld. En uiteraard worden ze ook direct doorgegeven aan de opdrachtgevers van de bouw, die - zoals we hiervoor al aangaven - in de week daarop zullen beslissen aan welk bureau de opdracht zal worden gegund. Ook deze beslissing zullen we met u communiceren.

Gespreksleider van de avond zal de voorzitter zijn van Austerlitz' Belang.

Graag zien wij u op de avond van 31 maart a.s. in het dorpshuis.

Archief
bottom of page