top of page
Recente berichten

Werkzaamheden Rotonde Woudenbergseweg

De aanleg van de rotonde op de Woudenbergseweg (N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg start op maandag 4 juli. Door de vervanging van de T-splitsing door een rotonde wordt de veiligheid voor automobilist maar ook voor fietsers en voetgangers beter. De werkzaamheden duren drie weken, tot maandag 25 juli. Het verkeer krijgt te maken met omleidingsroutes. De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk in de zomervakantie gepland om de overlast voor het verkeer te beperken.

Werkzaamheden 1e fase: aanleg fietspad, bushalte en zuidzijde rotonde

De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. De 1e fase start op maandag 4 juli 2022 om 6.00 uur en duurt tot maandag 18 juli 6.00 uur. In die periode wordt het fietspad aangelegd, de bushalte aan de zuidzijde en de zuidzijde van de rotonde Austerlitzseweg. Het doorgaande (fiets)verkeer op de Woudenbergseweg (N224) heeft beperkte hinder van deze werkzaamheden.

Werkzaamheden rotonde 2e fase: afsluiting Woudenberseweg voor aanleg noordzijde rotonde

De tweede fase start op maandag 18 juli om 6.00 uur en duurt tot maandag 25 juli 6.00 uur. In die periode wordt de bushalte aan de noordzijde en de rotonde Austerlitzseweg aangelegd. Hiervoor is het noodzakelijk om de gehele kruising af te sluiten, ook verkeer over de Woudenbergseweg is dan niet mogelijk. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A12. Fietsers kunnen tijdens deze periode via het nieuwe fietspad wel langs de kruising. Ook voor het busverkeer heeft de afsluiting gevolgen, zie voor meer informatie www.zeist.nl/rotondeAusterlitz

Rotonde vergroot de verkeersveiligheid

De aanleg van een rotonde vergroot de verkeersveiligheid voor de verkeersdeelnemers. Tijdens de spits is het lastig om vanuit Austerlitz de weg op te rijden, dit leidt tot langer wachten en het nemen van risico’s. Bij een rotonde zijn de rijsnelheden lager en hoeft bij het oprijden maar met één richting rekening te worden gehouden. De bushaltes van de Austerlitzseweg worden verplaatst naar de Woudenbergseweg. Hiermee wordt de aansluiting op buslijn 298 naar Utrecht Uithof/Rijnsweerd Noord en Veenendaal-De Klomp verbeterd. Provincie Utrecht en de gemeente Zeist zijn in maart 2022 gestart met de aanleg van een rotonde op de Woudenbergseweg (N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg. De voorbereidende werkzaamheden het kappen van de bomen door Staatsbosbeheer en het verleggen van de kabels en leidingen, zijn inmiddels afgerond.

Rotonde in augustus in gebruik

De rotonde wordt naar verwachting in augustus in gebruik genomen. Na de aanleg van de rotonde wordt in het najaar/winter de strook naast de rotonde ingeplant met lagere, afwisselende struikbegroeiing.

Meer informatie over de rotonde Austerlitz, kijk op www.zeist.nl/rotondeAusterlitzComments


Archief
bottom of page