top of page
Recente berichten

Open brief; 'blijf van ons bos af'

De KNVB heeft uitbreidingsplannen en wil vijftigduizend vierkante meters bos kappen om hun ambitie ‘wereldkampioen voetballen worden’ uit te kunnen gaan voeren. Zij willen extra velden en een parkeerplaats aanleggen aan de noordzijde van de Woudenbergseweg.


Voor het kappen van dit grote stuk bos is een wijziging van de bestemming nodig en dus toestemming van de gemeente. Om aan de voorwaarden te voldoen om binnen het Natuurnetwerk Nederland te bouwen wil de KNVB een weiland in Odijk gaan beplanten met bomen.


De KNVB voert afzonderlijke gesprekken met alle belanghebbenden, niet samen. Angst dat de belanghebbenden elkaar weleens zouden kunnen vinden in een tegenbeweging? Ook wil de KNVB komen tot een convenant met de betrokken partijen, waaronder de gemeente. Daarmee wordt inspraak van de burgers ontweken. Uiteindelijk zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en kan de burger bezwaar maken, maar dan hebben partijen zich al gebonden. Als we afgaan op de antwoorden van de lijsttrekkers, lijk het er bovendien op dat de KNVB dreigt met vertrek uit Zeist Wij zijn tegen deze uitbreidingsplannen. Maar in dit stuk gaat het uiteindelijk om de rol van de gemeente en daar kunt u invloed op uitoefenen komende raadsverkiezingen.


WAAROM ZIJN WIJ TEGEN?

Wij hebben grote bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van de KNVB en de daaraan voorafgaande kap van vijftigduizend vierkante meters bos. Ze zijn een inbreuk op het Natuur Netwerk Nederland. De KNVB beschrijft het te kappen stuk bos als een ‘versnipperd stuk bos van lage kwaliteit met nauwelijks biodiversiteit’. Zo dat al waar is, geldt dat zeker voor nieuw te planten bos in Odijk. KNVB sloopt niet een arm maar een rijk bos, en zet daar een armzalig bosje in een andere gemeente tegenover. De extra voorzieningen zijn niet noodzakelijk, veroorzaken grote overlast aan omwonenden (en dan met name het dierenasiel), aangrenzende flora en fauna en tasten historisch erfgoed aan. Ook is de recreatiedruk sterk groeiend. Het bos is van de bomen, de dieren en van ons, niet van de KNVB. Bovendien gaat het voorbij aan de huidige klimaatcrisis, waarbij de CO2 opslag belangrijk is: oude bos is daarvoor belangrijk niet wat jonge aanplant in Bunnik. In bijlage 2 (klik hier) lichten we dit verder toe.


Aktiegroep Blijf van ons bos af!

Eddie Breunesse Jan Snijders Marja Kuiper Carl Timmermans Tine van Merwijk

Contact: e.breunesse@gmail.com, tel 0651345324 snijd188@planet.nl, tel o653721755


De open brief wordt verder gesteund door: Austerlitz Belang, Martijn Hartman, voorzitter Stichting Dierentehuis Zeist, Charles Laurey, voorzitter Coöperatie Austerlitz Zorgt, Jan Smelik, voorzitter Beauforthuis, Lidwien Vork, directeur


Veld 6, 7 en 8 is de beoogde uitbreiding.Comments


Archief
bottom of page