top of page
Recente berichten

Omgevingsvisie

Op 23 mei 2023 wordt de Eerste Omgevingsvisie Zeist vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist, een integrale toekomstvisie over onze omgeving, zie deze website. Op dinsdag 9 mei om 19.30 uur vindt het raadsdebat plaats over de Eerste Omgevingsvisie Zeist, zie ook de website van de gemeenteraad. Op de website kunt u ook vinden hoe deze visie tot stand is gekomen. Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de beschrijving van de omgevingswaarden en de beperkte invloed van de inwoners. Zij maken zich zorgen om het 'Ja, tenzij principe' van de Omgevingswet waardoor burgers pas in een laat stadium nog invloed kunnen hebben op het omgevingsbeleid. Zij hebben 3 burger-amendementen opgesteld om het besluit over en uiteindelijk ook de Eerste Omgevingsvisie Zeist zelf, aan te passen. Dit initiatief komt vooral van de 'groene groepen'. Vanuit het bestuur willen we u hierover informeren, het is geen advies, meer over Austerlitz lees je hier. Voor het indienen van de burger-amendementen zijn medeondertekenaars nodig van een verklaring. Hier kunt u de amendementen en de verklaring vinden.Comments


Archief
bottom of page