top of page
Recente berichten

Nieuws van de verkeerscommissie

Opnieuw is de Verkeerscommissie lange tijd niet bij elkaar geweest. Toch is het goed om enkele lopende zaken te inventariseren. Eén van de laatste onderwerpen in 2021 was de verkeer remmende maatregel in de Gramserweg. Via gesprekken en mailwisselingen is gebleken, dat meerdere gezinnen juist blij waren, dat er een plateau/drempel in de straat gemaakt is. De Verkeerscommissie heeft moeite gedaan om van tevoren zoveel mogelijk bewoners van de Gramserweg te horen. Al met al is nu gebleken, hoe belangrijk het is, dat de onderlinge communicatie over verkeersonderwerpen op orde is. Via de website, via gesprekken, via de mail en het liefst zo actueel mogelijk. Als Verkeerscommissie hebben we daarbij uw hulp nodig. Daarom is noodzakelijk om verder te werken aan het Integraal Verkeersplan voor Austerlitz. Hierbij gaat het niet om individuele zaken, maar over een lange termijnvisie en -planning, waarbij de gemeente Zeist voornemens is om te investeren in een renovatie van onder andere de Oude Postweg. Wat willen we voor de komende twintig - zeg dertig - jaar graag in Austerlitz geregeld zien? De gemeente Zeist heeft onlangs een nieuw Mobiliteitsplan gepresenteerd. Ook voor Austerlitz is het de vraag hoeveel auto’s er straks per gezin zijn? Hoe kunnen we het openbaar vervoer het beste organiseren? Hoeveel elektrische oplaadpalen en parkeervakken hebben we nodig? Etc.


Over parkeervakken gesproken, voor het Dorpshuis vindt er binnenkort een verandering plaats ten behoeve van wettelijk verplichte geleide lijnen voor slechtzienden. Deze strepen waren net aangelegd vóór de bouw van het Hart van Austerlitz. Na enig overleg met de Verkeerscommissie is er nu voor gekozen om vier ruime parkeervakken voor het Hart van Austerlitz (zie afbeelding) terug te brengen tot drie en een stuk trottoir te herstellen om slechtziende voetgangers een betere oversteekplaats te bieden.

Tenslotte heeft de schoolleider van basisschool Pirapoleon – mevrouw Anja de Leeuw – contact gehad met de verkeersdeskundige van de gemeente Zeist, de heer Michiel van Es. Ze vertelt, dat het best goed gaat met de verkeersstroom rondom de school. De auto's rijden langs de school naar het parkeerterrein en daar stappen de meeste kinderen uit. Ouders merken dat er rekening wordt gehouden met fietsers en voetgangers. Toch zou de MR van de school graag verkeersborden met 15 km geplaatst zien. Michiel van Es heeft dit toegezegd, dus de borden zullen binnenkort worden geplaatst. Tot zover deze update, in februari vergadert de Verkeerscommissie weer. Mocht u deel willen nemen of heeft u goede tips, stuur een bericht aan verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl


De Verkeercommissie verwacht komende tijd extra verkeersoverlast op voornamelijk de Oude Postweg (Noord). Welke verkeersomleidingen er komen, is nog niet bekend. Op de volgende bladzijdes vindt u nog twee verslagen, die gemaakt zijn met behulp van de genoemde websites. Voor de Verkeerscommissie is het van belang om uit te zoeken, welke verkeersomleidingen er komen, hoelang deze verkeersoverlast er zal zijn, vooral als beide werkzaamheden tegelijkertijd plaats gaan vinden.


Provincie Utrecht en de gemeente Zeist starten met de aanleg van een rotonde op de Woudenbergseweg (N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg. Deze vervanging betekent dat hier de veiligheid voor automobilist maar ook fietsers en voetgangers beter wordt. Een aantal inwoners van Austerlitz heeft al langer de wens uitgesproken voor een aanpassing van de aansluiting op de Woudenbergseweg vanwege de veiligheid en bereikbaarheid van Austerlitz. Tijdens de spits is het lastig om vanuit Austerlitz de weg op te rijden, dit leidt tot langer wachten en het nemen van risico’s. Bij een rotonde zijn de rijsnelheden lager en er hoeft bij het oprijden maar met één richting rekening te worden gehouden. In 2020 is in samenwerking met Provincie Utrecht een ontwerp gemaakt voor een rotonde. De bushaltes van de Austerlitzseweg worden verplaatst naar de Woudenbergseweg en voorzien van een fietsenstalling. Hiermee wordt de aansluiting op buslijn 298 verbeterd. De buslijnen zelf wijzigen niet. Het fietspad langs de Woudenbergseweg wordt ter hoogte van de afslag naar Austerlitzseweg iets verlegd. In de berm tussen weg en fietspad wordt een gras-bloemenmengsel ingezaaid tussen de bestaande bomen. Aan de noordzijde komt een voetpad dat de woningen en de bushaltes verbindt. Ook komen er twee voetgangersoversteekplaatsen. In de eerste helft van 2022 starten de werkzaamheden. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.


Overzicht van de planning aanleg rotonde

  • Maart 2022: Kap bomen nodig voor de rotonde

  • April t/m juni 2022: Verleggen kabels en leidingen van Stedin, Vitens en KPN

  • Juli 2022: Start aanleg rotonde

  • Augustus 2022 Rotonde gereed

Onlangs is door de gemeente deze informatiebrief aan bewoners verstuurd.

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met de Gemeente. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijf cijferige telefoon-nummer 14 030.


Netwerkbedrijf Glaspoort binnenkort aan het werk in Austerlitz

Veel gebieden en vooral steden zijn al aangesloten op glasvezel. De aanleg in kleinere gemeenten, landelijke gebieden en op bedrijventerreinen laat vaak nog op zich wachten. Glaspoort ziet dit anders en gaat de komende jaren juist ook deze gebieden verglazen door 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven aan te sluiten. Glaspoort is een netwerkbedrijf dat de glasvezelaansluiting aanlegt en beheert. Het netwerk van Glaspoort is een open netwerk, zodat aanbieders van internet- en telecomdiensten gebruik kunnen maken van dit netwerk en daarmee hun eigen klanten kunnen bedienen. Via het netwerk van Glaspoort heeft iedere serviceprovider nu ook de mogelijkheid klanten in dorpen, landelijke gebieden en bedrijventerreinen te voorzien van een duurzame glasvezel internetverbinding. Glaspoort heeft de ambitie om dit jaar al minimaal 70.000 huishoudelijke aansluitingen te realiseren. In het eerste kwartaal van 2022 zijn ook de eerste glasvezelaansluitingen op bedrijventerreinen beschikbaar. Op de website wordt uitgelegd wat glasvezel betekent: Het netwerk van Glaspoort is een Passief Optisch Netwerk (PON). PON netwerken kenmerken zich door een superieure symmetrische bandbreedte snelheid, hoge veiligheidstandaarden, lage energiekosten en de mogelijkheid tot ‘pre provisioning’. Toegang tot het PON netwerk biedt Glaspoort uitsluitend aan via de actieve ethernetdienst Wholesale Breedband. Toegang met up-download snelheden tot 1Gbit/s en optioneel diverse zakelijke services. Meer dan 1.000 glasvezel projecten worden op deze manier op een laagdrempelige manier ontsloten voor serviceproviders.


留言


Archief
bottom of page