top of page
Recente berichten

Verkeerscommissie Vereniging Austerlitz’ Belang

Verkeerscommissie van Vereniging Austerlitz’ Belang

Bestaande uit: Martijn Hartman - Maatman (voorzitter), Klaas Eleveld, Edwin Bokhorst,

Tjeerd Westerterp, Marius Jan Veltman en Jetty Vegter

Voorlopige werkdefinitie

De verkeerscommissie zet zich in om de belangen van de bewoners voor een veilig , passend en leefbaar verkeersbeleid te behartigen bij de besluitvorming van de gemeente Zeist.

Zij doet dit door enerzijds signalen vanuit het dorp bij de gemeente onder de aandacht te brengen, anderzijds door regelmatig bij de gemeente een vinger aan de pols te houden.

Verbouwing Hart van Austerlitz en de nieuwe wijk

Het verbouwingsverkeer geeft extra drukte en zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Bovendien is de verwachting, dat na oplevering het parkeren en de toename van verkeersbewegingen problemen gaan vormen. De verkeerscommissie houdt de vinger aan de pols, trekt de gemeente aan de mouw en is bezig oplossingen aan te dragen.

Drukte op de Oude Postweg

Een eventuele renovatie/herinrichting van de Oude Postweg zal door de gemeente pas overwogen worden, als er geen bouwverkeer meer overheen hoeft en er zich daadwerkelijke problemen gaan voordoen. Tot die tijd zal de verkeerscommissie zich hard maken voor tijdelijke maatregelen.

Communicatie

De verkeerscommissie zal over recente ontwikkelingen berichten in de Prikkel of via de website van Vereniging Austerlitz’Belang. Bij bijzonderheden worden er persoonlijke gesprekken gevoerd.

Reageren?

Heeft u een goed idee of heeft u onlangs een ernstige situatie bij de gemeente gemeld?

Wij nodigen u uit om onderstaand mailadres te gebruiken om dit met ons te delen.

De verkeerscommissie vergadert ongeveer eenmaal in de zes weken en zal uw bijdrage bespreken. verkeerscommissie@austerlitzbelang.nl

Archief
bottom of page