top of page
Recente berichten

Zoektocht nieuwe invulling van Het Lokaal

De Stichting Lokaal Austerlitz heeft een pleitnota opgesteld voor het behoud van het Lokaal aan de Oude Postweg 137. Dit bijzondere gebouw heeft een rijke historie en is van culturele betekenis voor het dorp. Het verenigingsgebouw heeft voor de bewoners van Austerlitz een grote rol gespeeld voor het verenigingsleven, bruiloften, partijen en gezondheidszorg. Het gebouw is in 1887 aan Austerlitz voor dit doel geschonken door de familie De Beaufort. Vanaf 1890 tot aan de opening van het dorpshuis in 1973 heeft het verenigingsgebouw zijn sociaal culturele functie vervuld voor Austerlitz. In 1974 is vergunning verleend om het verenigingsgebouw te verbouwen tot R.K.-kerk. De kerkfunctie is in 2015 onttrokken aan de eredienst. Het Lokaal is nu tijdelijk - opnieuw - in gebruik als dorpshuis tot het nieuwe dorpshuis klaar is. Wat gaat er daarna gebeuren met het Lokaal? Het bisdom is nog altijd eigenaar en het wordt nu tijdelijk aan het dorpshuis verhuurd.

Een werkgroep bestaande uit Lia, Hans, Remco, Bert, Paul en Lidwien willen dat het gebouw behouden blijft en een nieuwe invulling krijgt. De werknaam voor deze werkgroep is 'Het Nieuwe Lokaal' en valt onder de Stichting Lokaal Austerlitz.

“We zetten ons in voor een sociaal culturele functie, een stichting of voorziening aanvullend op de andere functies rond het plein. De sleutel tot succes is samenwerking”

Tot de opening van het nieuwe dorpshuis ’t Trefpunt, wordt het gebouw nog gebruikt zoals het is bedoeld; van en voor het dorp. Ideeën zijn er genoeg; maar er moeten ook huurders komen die kunnen zorgen voor een sluitende exploitatie. Het monumentale gebouw heeft een grondige opknapbeurt nodig en dat moet natuurlijk ook bekostigd worden. Met deze vragenlijst vragen we om ideeën voor invulling van het gebouw en zijn we ook op zoek naar mensen die kunnen helpen in het behoud en de nieuwe invulling. We zijn bijvoorbeeld concreet op zoek naar iemand die ons kan helpen in planontwikkeling; een architect of bouwkundig tekenaar en conceptontwikkelaar. Je kunt ook al helpen met bijvoorbeeld het opzetten van een crowdfundingactie, maken van een filmpje, fotoreportage of later bij de uitvoering en renovatie of het beheer. Naast een digitale vragenlijst welke is te vinden op de facebookpagina van het Nieuwe Lokaal kun je ook jouw ideeën kwijt in een doos in het Lokaal zelf, stuur een mail naar hetnieuwelokaalausterlitz@gmail.com of je kunt langs voor een formulier bij Bert van Ginkel aan de Weideweg 5.

Archief
bottom of page