top of page
Recente berichten

Stand van zaken sloop (school)gebouw

Vorige week is aannemer RGS Groep gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de bestaande schoolgebouwen aan de Schoolweg 16 en 18, de woning aan de Schoolweg 18 en de werkplaats aan de Schooldwarsweg 27. Vanaf maandag 14 januari start de asbestsanering en wordt gestart met de sloop. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 8 februari. Met deze brief informeren we u over de uit te voeren werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

De afgelopen week is het zogenaamde "destructief onderzoek" naar asbest in de scholen uitgevoerd. Dat betekent dat op diverse plaatsen gaten zijn gemaakt om te kijken wat er achter zit. Dat kon niet zolang de school nog in gebruik was. In drie van de vier gebouwen is asbest aangetroffen: vanaf maandag 14 januari is gestart met de asbestsanering. Daarna worden de gebouwen gesloopt. In het leegstaande bedrijfspand aan de Schoolweg is geen asbest aangetroffen. Het kan daarom meteen worden gesloopt. De aannemer werkt in principe tussen 7.00 en 17.00 uur. Incidenteel kan er van deze tijden worden afgeweken.

Proefsleuven voor archeologisch onderzoek.

Naar verwachting zijn eind januari de eerste twee gebouwen, inclusief fundering, gesloopt. Er worden dan eerst proefsleuven gegraven voor archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat er interessante objecten worden verwacht, starten vrijwel aansluitend de opgravingen in dat deel van het gebied. De planning voor de opgravingen kan pas worden gemaakt wanneer de resultaten van alle proefsleuven zijn beoordeeld. Voorlopig gaan we ervan uit dat de opgravingen begin april zijn afgerond.

Meer informatie.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u terecht bij Huib Aapkes, projectleider sloop schoolgebouwen Schoolweg Austerlitz. Hij is bereikbaar via het vijfcijferige telefoonnummer 14030 of via zeist@zeist.nl.

Bij vragen en klachten over de uitvoering van de sloopwerkzaamheden, kunt u het beste direct en rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder van de RGS Groep, de heer Wouter Leferink. Hij is bereikbaar via 020-5616076.

Met vriendelijke groet,

Eduard Schelfaut, Projectleider Hart van Austerlitz

Archief
bottom of page