top of page
Recente berichten

Tientje voor ophalen grofvuil stopt

Inwoners van de gemeente Zeist hoeven vanaf 1 januari 2019 niet meer te betalen voor het ophalen van groot huishoudelijk afval door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De gemeenteraad had in zijn vergadering van 10 juli 2018 het college via een motie gevraagd niet langer tien euro in rekening te brengen voor het ophalen van grofvuil. Om deze motie uit te voeren, is de verordening aangepast, waarin het innen van dit bedrag was geregeld.

Grof huishoudelijk afval laten ophalen.

De gemeente bracht de 10 euro in rekening om te stimuleren dat meer inwoners hun grofvuil zouden wegbrengen naar het recyclingstation. Hoewel vanaf januari niet langer kosten in rekening worden gebracht voor het ophalen, roept de gemeente inwoners op om hun grof huishoudelijk afval wel zoveel mogelijk weg te brengen naar het recyclingstation (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide).

Bij het ophalen van grof huishoudelijk afval door het RMN is scheiden niet mogelijk. Een deel van dat afval kan achteraf nog worden gescheiden, maar de rest moet als restafval worden verbrand. Het kan dan niet opnieuw worden gebruikt, waarmee waardevolle grondstoffen verloren gaan. Bovendien kost verbranden van restafval de gemeente - en dus de inwoners - geld, omdat betaald moet worden voor het verbranden.

Grofvuil wegbrengen.

Bij inleveren op het recyclingstation kan het afval wel worden gescheiden in 20 verschillende soorten. Dat kan worden hergebruikt in allerlei producten en toepassingen. Zijn goederen nog goed bruikbaar, dan is aanbieden aan bijvoorbeeld een kringloopwinkel ook een optie.

Inwoners kunnen grofvuil gratis wegbrengen naar het recyclingstation. Het station is geopend op dinsdag tot en met vrijdag (8.30 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur) en op zaterdag (9.00 - 16.00 uur). Het is mogelijk om, onder voorwaarden, bij het RMN gratis een aanhanger te lenen voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval.

Archief
bottom of page