top of page
Recente berichten

Verbreding fietspad Traayweg

Na lange tijd is het dan eindelijk zover gekomen dat we het fietspad langs de Traayweg gaan verbreden. Deze wens was er al jaren, maar een verbreding zonder medewerking van de buurgemeenten is niet erg zinvol. Gelukkig hebben nu ook Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg ingestemd met de verbreding, waardoor het project nu daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, met een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Het gaat om het fietspad tussen de komgrens bij de begraafplaats in Driebergen en de Zeisterweg (N224) in de gemeente Woudenberg. Het bestaande smalle asfalt fietspad wordt volledig vervangen door een betonnen fietspad van 3 meter breed. Omdat dit nieuwe fietspad breder is, moeten er diverse bomen worden gerooid. In het tunneltje onder de A12 door wordt ruimte gemaakt voor het bredere fietspad. Dit betekent dat het bestaande muurtje verplaatst wordt en dat de weg naar één rijstrook versmald wordt. Er komen stoplichten om het autoverkeer door de tunnel te regelen.

Werk met werk.

Naast de verbreding van het fietspad krijgt de rijbaan van de Traayweg nieuw asfalt. Dit zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden. Om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken proberen wij de werkzaamheden aan het fietspad en het vernieuwen van het asfalt op de rijbaan met elkaar te combineren in het najaar van 2018. Of dat haalbaar is, hangt af van de uitkomsten van het aanvullend onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van hazelwormen en/of vleermuizen dat nu nog plaatsvindt. De uitkomsten hiervan kunnen aanleiding zijn om de werkzaamheden aan het fietspad op een later moment uit te voeren. De werkzaamheden aan de weg/tunnel kunnen dan wel in 2018 worden uitgevoerd, omdat deze geen gevolgen hebben voor de hazelworm.

Om de wekzaamheden aan de weg en aan het fietspad te kunnen uitvoeren, worden de Traayweg en de Traaij tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting gebruik maken van de rijbaan, in het bijzonder door de tunnel. Daardoor hoeven zij niet onevenredig veel verder te rijden/lopen. Voor het overige verkeer is er een alternatieve route. Bewoners van de Traayweg, openbaar vervoer en hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de weg.

Inloopavond 17 september.

Meer informatie over de verbreding van het fietspad en de werkzaamheden in de tunnel zal vanaf 17 september te vinden zijn op www.zeist.nl/traayweg. Daarnaast organiseren wij op maandag 17 september een inloopavond in de kerk op het Plein (Oude Postweg 137) in Austerlitz. Daar kunt u binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Archief
bottom of page