top of page
Recente berichten

Woonstichting "Nu Voor Straks"

Austerlitz Zorgt heeft besloten voor de aankoop van de acht grondgebonden woningen een aparte stichting op te richten.

Wonen en zorg zijn dankzij Nu Voor Straks formeel gescheiden, zoals vanaf het begin de bedoeling was, en de leden van Austerlitz Zorgt lopen zodoende geen financiële risico's, ook al worden die als zeer gering ingeschat.

Op 14 maart 2017 is daarom de Woonstichting "Nu Voor Straks" opgericht. De leden van het bestuur (Jan Snijders, Jan Cremer en Carl Timmermans) en de Raad van Toezicht (Rudi Boekhoven en Gerard Marlet) zijn ook benoemd.

Voor de financiering is met twee banken gesproken, de Triodosbank en de Rabobank. De Triodosbank is na drie onderhandelingsronden met een zodanig goed aanbod gekomen, dat deze bank de voorkeur heeft gekregen. Voor het aanbod gelden nog wel een paar ontbindende voorwaarden. Onder meer moet er een gemeentegarantie komen, anders wordt de rente hoger, waardoor bij handhaving van de gewenste huren bepaalde kengetallen niet meer zouden voldoen aan de eisen van de bank. Een voorstel van B & W voor de verstrekking van de gemeentegarantie ligt nu bij de gemeenteraad, die nog een beslissing moet nemen.

Naast de hypotheek moet er ook "eigen geld" op tafel. Het plan is om hiervoor geld bij privépersonen te werven. Daarvoor gaan voor de uitlener gunstige voorwaarden gelden. Er is nu al twintig procent van het benodigde bedrag toegezegd, terwijl de werving ervoor nog moet beginnen.

Toewijzing van de zorgwoningen:

Austerlitz Zorgt wil voor deze groep gaan toewijzen volgens de volgende criteria naar prioriteit:

* Allereerst Austerlitzers met een indicatie volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Je kan daarbij denken aan persoenen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld: somatische zorg, dementie, beperking of chronische ziekte, verstandelijke handicap (waarmee nog wel zelfstandig kan worden gewoond, zij het met begeleiding).

* Er kan 24 uur zorg geleverd worden, maar geen 24 uurstoezicht: daar ligt straks de grens bij de toewijzing.

* Voorrang voor mensen uit Austerlitz met een indicatie volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij voorzieningen in het huis nodig zijn.

* Voorrang voor senioren uit Austerlitz met behoefte aan verzorgd wonen.

* Voorrang voor senioren uit Austerlitz, die levensloop geschikt willen wonen, ook met zicht op de toekomst.

* Niet-Austerlitzers, waarbij dezelfde prioriteiten-volgorde als hiervoor wordt gehanteerd.

Mocht u interesse hebben in een woning in het Hart van Austerlitz, geef dat dan door aan Austerlitz Zorgt secretaris Jan Smelik (jan.smelik@austerlitzzorgt.nl) of Marianne Veenema (06-30610451)

Archief
bottom of page