top of page
Recente berichten

Bestemmingsplan Hart van Austerlitz

Van het bestemmingsplan Hart van Austerlitz is een eerste concept geleverd door een extern bureau. Ambtelijk is daar commentaar op gegeven en er worden naar aanleiding daarvan nog aanpassingen doorgevoerd. Hoofdpunten van dit commentaar waren: 1) Het gebied van het bestemmingsplan omvatte exact het gebied van het bouwplan, hierdoor wordt de invloed op de directe omgeving niet zichtbaar. 2) De nu ogenomen bespiegelingen over het verkeer doen geen recht aan wat naar voren is gebracht in het GONS-traject (dat was de inspraak- en overlegronde). 3) Ook de milieudienst heeft een aantal zaken aangedragen die beter in het plan moeten komen.

Er zijn zorgen om de voortgang, maar er wordt nog steeds gemikt op ter inzagelegging van het bestemmingsplan vóór de zomervakantie.

Archief
bottom of page