top of page
Recente berichten

Gemeente Zeist verstrekt blijverslening voor woonaanpassing

De gemeente stimuleert het investeren in woningen om langer thuis te blijven wonen. U kunt via de gemeente een blijverslening aanvragen. De lening is bestemd voor mensen die de eigen woning:

- levensloop bestendig willen maken

- willen aanpassen naar hun zorgvraag

Vaak is het lastig om financiering bij een bank te regelen vanwege de leeftijd van de aanvragers. Voor de blijverslening wordt geen maximum leeftijd gehanteerd. Wel moet u de kosten voor aflossing kunnen dragen.

U sluit met de blijverslening een hypotheek af tegen gunstige voorwaarden. Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald. De lening kan uiteenlopen tussen minimaal € 2.500,-- en maximaal € 30.000,--.

De gemeente beoordeelt de aanvraag. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de inkomens- en krediettoets uit. Dit fonds verstrekt de lening en voert het volledige beheer van de blijverslening.

Voor alle informatie: ga naar https:/www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/wonen/blijverslening.

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de aanvraag, neem dan contact op met Marianne Veenema.

Archief
bottom of page