top of page
Recente berichten

Jaarvergadering van Vereniging Austerlitz' Belang

Op woensdag 29 maart 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Austerlitz' Belang gehouden in dorpshuis 't Trefpunt. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De agenda en diverse stukken zijn inmiddels bij de leden bezorgd. Het belooft een interessante vergadering te worden. Een goede opkomst van stemgerechtigde leden is o.a. belangrijk vanwege het voorstel (intentieverklaring) tot wijziging van de statuten van de vereniging. Conform artikel 19 van de statuten behoeft een besluit tot statutenwijziging tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste vijfentwintig (25) stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Archief
bottom of page