top of page
Recente berichten

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst Austerlitz Noord

Burgemeester en wethouders geven op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening kennis dat de gemeente Zeist met Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed XLI B.V. en Woningstichting De Kombinatie op 29 augustus 2016 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten heeft voor de realisatie van 106 woningen met aanbehoren in Austerlitz Noord.

Het betreft de (te leveren) percelen kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie D, nummers 1925, 2083, 2168, 2170 (eigendom gemeente Zeist) en 2784, 2786 (eigendom De Kombinatie) en 2041, 2834 (te verwerven van particuliere eigenaren).

Archief
bottom of page