top of page
Recente berichten

Nieuws van Austerlitz Duurzaam

Austerlitz Duurzaam wil ons dorp duurzamer maken door activiteiten te organiseren die bijdragen aan een beter milieu, zoals energiebesparing of duurzame opwekking van energie. Na de zomervakantie willen we in Austerlitz ook een Repair Café starten.

Handige mensen en gastheren/-vrouwen gezicht.

Hebt u ook een apparaat liggen dat het niet goed meer doet en te goed is om weg te gooien, en u hebt twee linkerhanden? Handige mensen kunnen het vaak nog maken, maar hoe vind je die? Daarom wil Austerlitz Duurzaam in Austerlitz een Repair Café starten. Eens in de maand of twee maanden op een woensdagmiddag in het Dorpshuis. Zo krijgen apparaten en voorwerpen een langere levensduur en beperken we de afvalberg. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig die handig zijn en het leuk vinden om hun kennis te delen met buurtgenoten. Dat kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld kleding/textiel, elektrische apparaten, fietsen of meubels/houten voorwerpen. Daarnaast hebben we ook vrijwilligers nodig voor de functie van gastvrouw/gastheer die de bezoekers welkom heten en aanspreekpunt zijn voor zowel bezoekers als reparateurs. Hebt u tijd om eens in de maand/twee maanden op woensdagmiddag te helpen bij het repareren van spullen of gastvrouw/gastheer te zijn, laat het ons weten via info@austerlitzduurzaam.nl.

Zomer in aantocht: tijd voor zonnepanelen.

Begin maart hebben we in samenwerking met New Solar uit Woudenberg weer een informatiebijeenkomst over zonnepanelen gehouden. De samenwerking met New Solar is vorig jaar goed bevallen en we willen dat voortzetten. Vorig jaar installeerde New Solar op 15 adressen in ons dorp zonnepanelen. Uit de evaluatie blijkt dat iedereen tevreden is over de manier waarop dit is gedaan. Inmiddels hebben 11 nieuwe belangstellenden een maatwerkofferte ontvangen nadat een medewerker van het bedrijf de situatie ter plaatse heeft bekeken. Wilt u ook een vrijblijvende maatwerkofferte ontvangen, meld dat bij info@austerlitzduurzaam.nl. Via ons krijgt u 1,5 procent korting en zorgt New Solar gratis voor de aansluiting op de meterkast. Austerlitz Duurzaam ontvangt 2 procent van het aankoopbedrag van New Solar om de kosten te dekken. De komende maanden wil Austerlitz Duurzaam inventariseren hoeveel woningen in Austerlitz al zonnepanelen hebben.

Warmtescans.

Om te weten waar de warmte uit uw huis lekt, is een warmtescan een mooi middel. Een warmtecamera is een ingewikkeld apparaat, waar niet iedereen mee om kan gaan. Onze dorpsgenoot Raymond van Bergem heeft die kennis wel en bood Austerlitz Duurzaam aan om die in te zetten. Een snelle actie leverde 30 belangstellenden op. Dat is meer dan we aan kunnen. Voor het maken van een warmtescan zijn bepaalde weersomstandigheden nodig. In maart zijn we al bij ruim 15 woningen langs geweest om foto's te maken. Die zijn per mail naar de betreffende bewoners toegestuurd. De overige woningen komen waarschijnlijk in het najaar aan de beurt.

Energieadvies.

Daarnaast hebben we het aanbod van een energieadvies voor woningen door Edwin Bommezij van EnergyToday voor € 45,--. Daar hebben 15 mensen gebruik van gemaakt. Het heeft geleid tot tips voor het isoleren van woningen. Circa 5 bewoners zijn inmiddels overgegaan tot het laten aanbrengen van spouwmuurisolatie. Anderen hebben aanbevelingen om snel energie te besparen uitgevoerd, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of de aanschaf van een zuinige koelkast. Veel informatie over energiebesparing is te vinden op www.milieucentraal.nl. Specifieke vragen kunt u altijd aan ons stellen via info@austerlitzduurzaam.nl. En natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken.

De werkgroep Austerlitz Duurzaam bestaat uit: Tine van Merwijk, Sonja Verwijs, Ad Janmaat, Jef Coopmans, Jan Cremer, Jan Pereboom en Ton Melgers

Archief
bottom of page