top of page
Recente berichten

Buslijn 81

Austerlitz' Belang heeft in afschrift een brief aan de gemeenteraad van Zeist gezonden over de plannen met buslijn 81 Austerlitz. De gemeenteraad heeft besloten zich te laten informeren over die plannen door de Provincie en Qbuzz. Het presidium heeft besloten voor deze bijeenkomst ook GPPZ en Austerlitz' Belang uit te nodigen om mee te praten en de deuren open te zetten voor andere geïnteresseerde toehoorders. Per 11 december 2016 wil Qbuzz een aantal systeemwijzigingen doorvoeren en zal Syntus in plaats van Connexxion het streekvervoer gaan verzorgen. Op donderdagavond 24 maart 2016, van 20.00 tot 21.00 uur wil men in gesprek gaan over de komende wijzigingen in het bussysteem van Zeist. Tijdens die avond komt gedeputeerde Verbeek-Nijhof met Syntus de nieuwe concessie toelichten, waarbij zij vooral zal ingaan op de wijzigingen m.b.t. buslijn 81.

Archief
bottom of page