top of page

Austerlitz' Belang is de belangenvereniging van Austerlitz. De vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Austerlitz door bijvoorbeeld: het organiseren van activiteiten en feesten, het onderhouden van contacten met overheden en instellingen, het houden van enquêtes en het indienen van verzoekschriften. Austerlitz' Belang heeft tot doel de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Ze vertegenwoordigt het dorp bij gemeente, provincie en andere instanties. Daarnaast is Austerlitz' Belang tevens Oranjevereniging en organiseert allerlei activiteiten voor de inwoners van Austerlitz.

 

 

Privacy
bottom of page