1/20
Activiteiten

06 Nov 2020

Opening Hart van Austerlitz, zaterdag 7 november

Voeg meer informatie toe over dit item...

07 Jul 2020

Repair Cafe 8 juli 16:30 - 17:30

Iedere 2e woensdag van de maand

09 Nov 2020

AB 75 jaar!

Voeg meer informatie toe over dit item...

1 / 1

Please reload

Recente berichten
Archief
Please reload

23/02/2018

Inwoners van de gemeente Zeist die grofvuil willen laten ophalen krijgen vanaf april daarvoor 10 euro in rekening gebracht. Doel van deze maatregel is een betere afvalscheiding en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. Inwoners die zelf afval wegbrengen naar het...

17/02/2018

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren kunnen hun woninge...

15/02/2018

Bij de oprichting van Austerlitz Duurzaam hebben we wel eens gevraagd of er mensen zijn die graag met anderen een moestuin zouden willen beheren. Er was belangstelling, maar dit onderwerp heeft bij ons geen hoge prioriteit gekregen omdat er niet direct een stuk grond b...

13/02/2018

Op 18 januari jl. hebben we in dorpshuis 't Trefpunt een informatieavond over ledverlichting en warmtepompen georganiseerd. Twee onderwerpen waarvoor veel belangstelling werd getoond in de enquête die we afgelopen najaar hebben gehouden.

Ons werkgroeplid Marinus Jan Vel...

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering op 29 maart 2017

4. Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar zijn: Charles Laureij (voorzitter), Merel Aalten, Jan Pereboom en John van Ravenswaaij; zij stellen zich herkiesbaar....

Please reload

Volg Austerlitz' Belang ook op facebook