1/20
Activiteiten

19 Dec 2019

Vrijdagavond 20 december kerst en oudjaarsborrel vereniging Austerlitz'Belang

Uitnodiging voor alle leden en alle inwoners van Austerlitz; locatie Dorpshuis het Lokaal.

22 Nov 2019

Sinterklaasintocht

Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten door Austerlitz en later in kerkgebouw De Hoeksteen. We zien jullie graag om 10.00uur op het Dorpsplein, dan gaan we samen met Erica Sinterklaas ophalen

28 Nov 2019

Tabakscultuur in het militaire kampement Austerlitz

een lezing door prof. Jos Bazelmans van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wat vertellen kleipijpen over het leven van militairen? Hoe kwamen de soldaten aan de kleipijpen? Waarom is de steel van een kleipijp zolang? Op al deze en meerdere vragen krijgt u antwoord tijdens de lezing. Toegang is GRATIS & start om 20:00 uur in het Lokaal aan de Oude Postweg 137 in Austerlitz.  http://www.lokaalausterlitz.nl/evenementen-agenda-agenda/ 

22 Nov 2019

Proefrit elektrische deelauto

Op zaterdag 23 november a.s. is het mogelijk om een proefrit te maken met een elektrische deelauto vanaf het Dorpsplein in Austerlitz. Tussen 13.00 en 16.00 uur staan er enkele deelauto's. Voor een ander moment kun je je ook melden via www.samenslimrijden-zeist.nl.

13 Nov 2019

Elektrische deelauto's in Austerlitz

Informatieavond van Austerlitz Duurzaam samen met Samen Slim Rijden Zeist over elektrische deelauto's in Austerlitz (planning, voorwaarden en kosten) in het rechterdeel van Ouwekamp, Oude Postweg 144, Austerlitz. Aanvang 20.00 uur.

30 Nov 2019

Wandeling met het Gilde

Wandeling door landgoed Noordhout met een Gildegids van ongeveer twee uur. Aanvang 10 uur vanaf de bushalte op het Dorpsplein. Kosten € 2,50.

1 / 2

Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

23/02/2018

Inwoners van de gemeente Zeist die grofvuil willen laten ophalen krijgen vanaf april daarvoor 10 euro in rekening gebracht. Doel van deze maatregel is een betere afvalscheiding en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. Inwoners die zelf afval wegbrengen naar het...

17/02/2018

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren kunnen hun woninge...

15/02/2018

Bij de oprichting van Austerlitz Duurzaam hebben we wel eens gevraagd of er mensen zijn die graag met anderen een moestuin zouden willen beheren. Er was belangstelling, maar dit onderwerp heeft bij ons geen hoge prioriteit gekregen omdat er niet direct een stuk grond b...

13/02/2018

Op 18 januari jl. hebben we in dorpshuis 't Trefpunt een informatieavond over ledverlichting en warmtepompen georganiseerd. Twee onderwerpen waarvoor veel belangstelling werd getoond in de enquête die we afgelopen najaar hebben gehouden.

Ons werkgroeplid Marinus Jan Vel...

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering op 29 maart 2017

4. Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar zijn: Charles Laureij (voorzitter), Merel Aalten, Jan Pereboom en John van Ravenswaaij; zij stellen zich herkiesbaar....

Please reload

Volg Austerlitz' Belang ook op facebook