Recente berichten

Enquête mobiele bereikbaarheid

Beste dorpsbewoners,


De Vereniging Austerlitz' Belang (AB) houdt een enquête “Bereikbaarheid mobiele telefoons in Austerlitz”. Aanleiding voor de enquête is dat AB van verschillende kanten berichten krijgt over de slechte bereikbaarheid van de mobiele telefoon in d


e woningen, maar ook in bepaalde delen van het dorp en het bos. We hebben na overleg met de (wijk)wethouder van Austerlitz, Sander Jansen afgesproken dat Austerlitz Belang via een enquête de problemen binnen het dorp in kaart gaat brengen.

We willen een beeld krijgen van:

  • Hoe bewoners van Austerlitz de bereikbaarheid van de mobiele telefoon beoordelen;

  • Welke problemen mensen signaleren of signaleerden;

  • Welke postcode gebieden wel/geen problemen hebben met de bereikbaarheid van de mobiele telefoons;

  • Welke providers actief zijn binnen Austerlitz.

De resultaten van de enquête zullen teruggekoppeld worden naar de providers waarbij de problemen zich voordoen, met het verzoek tot een oplossing te komen. Dit bericht gaat als brief ook naar de gemeente, zodat zij er – op verzoek van de samenleving- mee aan de slag kunnen.

De enquête wordt per post verspreid en kunt u desgewenst hier downloaden.

ENQUETE Mobiele bereikbaarheid 10 april
.
Download • 54KB

Hoe vult u de enquête in?

  • U kunt een ‘X’ zetten bij het meest passende antwoord

  • U kunt een toelichting bij de open vragen geven of aan het einde van de enquête

Na het invullen de enquête graag uiterlijk 15 mei bij Cees van Dijk in de ‘Austerlitz Belang ‘bus doen, bij de kassa.

Een digitaal ingevuld enquête formulier kunt u mailen naar info@austerlitzbelang.nl


Uiterste inleverdatum: 15 mei 2021

We hopen veel reacties te krijgen, ook van mensen die tevreden zijn over hun provider. We zullen u via de Prikkel en de website van Austerlitz Belang op de hoogte houden van de uitkomsten van de enquête en de communicatie met de gemeente en de providers.


Met vriendelijke groet,

Martijn Hartman-Maatman

Namens het bestuur van Austerlitz BelangArchief