top of page
Recente berichten

Enquête de Prikkel

Eind 2021 heeft Austerlitz’ Belang 578 leden. In totaal krijgen 294 leden De Prikkel als magazine door de brievenbus. De overige 284 leden krijgen De Prikkel digitaal per e-mail toegezonden. Vroeger kreeg iedereen een papieren Prikkel, maar op een gegeven moment is door de ALV besloten dat nieuwe leden alleen nog de digitale versie krijgen. Naast de besparing van drukkosten woog het milieuaspect ook zwaar, een voorloper van Austerlitz Duurzaam zou je kunnen zeggen. De bestaande leden werd ook gevraagd vrijwillig over te stappen naar de digitale versie en dat hebben diverse leden gedaan. Let wel, De Prikkel in die tijd zag er niet zo uit als nu. De huidige magazine-stijl is sinds juni 2017 in gebruik en geeft de papieren versie een meer aansprekende vorm.


Het was verrassend om te zien dat 78 leden, die een papieren Prikkel ontvangen, de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen en weg te brengen, een opkomst van 27% dus. Zij zijn zeer gemotiveerd om De Prikkel in de papieren vorm te behouden! Uit de opmerkingen valt te halen dat dit vaak ouderen zijn die geen internet of smartphone hebben. De reacties van de ‘digitale Prikkelaars’ was daarentegen erg laag. Maar 18 leden hebben de moeite genomen de enquête online in te vullen, met als resultaat slechts een opkomst van 6%. Eigenlijk willen bijna alle leden die gereageerd hebben, dezelfde vorm Prikkel behouden zoals ze hem nu ook krijgen. Slechts 7 leden willen van papier overstappen naar de digitale versie en 2 leden willen De Prikkel digitaal én als magazine ontvangen. Deze leden dienen zelf deze wijziging bij het bestuur van Austerlitz’ Belang te melden via info@austerlitzbelang.nl.


De enquête was anoniem, er zijn geen persoonsgegevens genoteerd en daardoor kan de redactie deze wijzigingen niet doorgeven aan het secretariaat. De vraag over het wel of niet betalen van een extra eigen bijdrage voor de papieren Prikkel gaf veel verschillende antwoorden. Drie leden die de digitale versie ontvangen hebben gemeld, dat zij ook bereid zijn om een extra bijdrage te betalen. Van de papieren Prikkelaars willen 18 leden geen extra bijdrage betalen, maar de overige 60 wel. Het vaakst is € 5,- ingevuld, maar 17 leden willen zelfs € 12,- betalen als De Prikkel geheel in kleur gedrukt wordt. Het bestuur van AB heeft inmiddels besloten om geen eigen extra eigen bijdrage in te stellen, er is te weinig respons ontvangen.Er zal niks veranderen aan de verspreiding van De Prikkel. In de Algemene Leden Vergadering van 30 maart zal dit gemeld worden. De digitale Prikkel wordt voornamelijk als de toegezonden PDF gelezen op laptop, tablet en smartphone. Opgemerkt werd dat deze PDF niet makkelijk leest. Als tip geven we u mee om de App van ISSUU op uw tablet/smartphone te zetten of De Prikkel te lezen op onze website. De Prikkel wordt daarop gepubliceerd en is dan veel beter digitaal te lezen. Over het algemeen wordt De Prikkel goed gelezen en veel leden bewaren hem of geven hem zelfs door aan anderen. Leuk om te horen! Met een gemiddelde score van 4,5 – dus ergens tussen goed en zeer goed – zijn wij erg tevreden. Gelukkig heeft niemand ingevuld, dat ze De Prikkel niet meer willen ontvangen. Er is dus echt behoefte aan deze vorm van informatievoorziening. Er zijn ook 16 opmerkingen en ideeën binnengekomen. Hiermee gaat de redactie en/of het bestuur aan de slag.


We bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. En ook veel dank voor de complimenten, leuk om te lezen en het werk motiverend.


Jetty Vegter en Hanneke Phielix

Comments


Archief
bottom of page