top of page
Recente berichten

Austerlitz Vangt Op, ouderparticipatie BSO rectificatie

Hierbij een rectificatie van het artikel Austerlitz Vangt Op in de prikkel van juni 2023. Er stond aangegeven dat de ouderparticipatie BSO (afgekort OPBSO), genaamd De Kleine Keizer, zal worden gehuisvest in de SV Austerlitz sportkantine. Dit was en is een voorbarige conclusie, aangezien er alleen oriënterende gesprekken zijn gevoerd met enkele bestuursleden van het OMNI-bestuur. Hierin is ook aangegeven dat huisvesting van de OPBSO een besluit is dat genomen moet worden in de Algemene Leden Vergadering (ALV) n.a.v. een OMNI-bestuursvoorstel.

Namens de ouders Patricia, Chantal, Nienke, Sammy, Chris en Floor onze excuses voor de eventuele

verwarring.


Het integrale artikel uit de prikkel van juni 2023:


Terugkoppeling enquête BSO

In de vorige Prikkel werd de oproep gedaan om een enquête in te vullen over kinderen die de komende jaren gebruik zullen maken van buitenschoolse opvang. We hebben veel respons gekregen, waarvoor dank! Uit de resultaten bleek dat de komende jaren ruim 80 kinderen nog opvang zoeken. Een enorm aantal! Zeker als je je bedenkt dat de huidige BSO van Kind en Co slechts 30 plekken heeft. Deze worden nu vooral gevuld door jonge kinderen die waarschijnlijk meerdere jaren op de BSO blijven, dus het is hoog tijd voor een alternatief…. En dat gaat er nu komen! Zes gezinnen zijn momenteel bezig om een ouderparticipatie BSO ‘De Kleine Keizer’ op te zetten, waarbij we streven om na de zomervakantie te starten.


Maar wat is een ouderparticipatie BSO?

Een ouderparticipatie BSO voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een BSO worden gesteld, met één uitzondering: het wordt gerund door ouders in plaats van pedagogische medewerkers. Dit betekent dat er een pedagogische beleidsvisie en een uitgebreid veiligheidsplan opgesteld is. De locatie waar de BSO zich bevindt, is goedgekeurd door de GGD. Ook is er altijd sprake van een vier-ogen beleid. Alle ouders die ‘op de groep’ staan, hebben een kinder-EHBO-diploma.


Hoe werkt het?

Je meldt je aan als gezin. Beide ouders - indien van toepassing - zullen een rol krijgen binnen de vereniging. De ene ouder zal ‘voor de groep’ staan, ook wel ‘draaiouder’ genoemd, de andere ouder houdt zich bezig met organisatorische zaken. De draaiouder volgt een cursus kinder-EHBO en zal zich het pedagogisch beleidsplan en veiligheidsplan eigen maken. De andere ouder neemt plaats in één van de commissies, die horen bij het reilen en zeilen van de BSO. Denk aan de inkoopcommissie die zorgt voor het inkopen van het eten en drinken, of de roostercommissie, die het rooster voor de draaiouders opstelt en communiceert.


Je kind(eren) kunnen op maandag-, dinsdag- en/of donderdagmiddag op de opvang komen. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid naar de woensdag en vrijdag en de schoolvakanties. Zijn er jongere broertjes of zusjes? Die mogen gewoon mee als je als ouder een groep draait!

Met in totaal twee ouders draai je een groep van maximaal 12 kinderen plus eventuele broertjes/zusjes. Dit betekent dat je ongeveer één keer op de zes keer dat je kind gebruik maakt van deze opvang, een draaimiddag hebt. Voorbeeld: Stel je brengt één kind drie dagen in de week, dan sta je één keer in de 2 weken zelf voor de groep. Mocht je je kind één keer per week brengen, dan ben je eens in de 6 weken aan de beurt.


Wat zijn de voordelen?

1. In plaats van een verstoord werkritme en veel stress rondom de opvang van kinderen, kan je nu weer een aantal keren per week een volle werkdag maken. Daarnaast hebben je kinderen een gezellige middag!

2. De kosten zullen voor de meeste ouders vele malen lager liggen dan die van een gewone BSO. Het wordt immers gerund door vrijwilligers en we maken alleen kosten als locatiehuur en inkoop van voedsel en speelgoed. Als de BSO 1,5 jaar bestaat, kan er ook kinderopvangtoeslag aangevraagd worden.

3. De locatie is super! We gaan in de sportkantine van Sportvereniging Austerlitz de opvang doen. Dit betekent dat we een enorme buitenplaats hebben om de kinderen te laten spelen en sporten. Ook kunnen we makkelijk het bos ingaan met elkaar.

4. De man-vrouw verhouding is waarschijnlijk minder scheef dan in de reguliere opvang. Omdat we werken met draaiouders is de verwachting dat er ook vaders groepen zullen leiden. We denken dat dit een pré is voor de ontwikkeling van kinderen.

5. Meewerken aan een prachtig initiatief. Austerlitz staat al op de kaart in Nederland met ons zorgzame dorp. Als ons project start, zullen we naar alle waarschijnlijkheid één van de weinige ouderparticipatie BSO’s van Nederland zijn. Het onderstreept de zorgzaamheid en innovativiteit van ons kleine dorp.


Er zitten natuurlijk veel meer kanten aan een ouderparticipatie BSO. We hebben al een aantal documenten klaarliggen zoals het pedagogisch beleidsplan, veiligheidsplan en statuten. Vrijblijvend aansluiten bij onze (nu wekelijkse) bijeenkomsten kan natuurlijk ook.

Neem voor meer informatie contact op met dekleinekeizer.austerlitz@gmail.com.

Comments


Archief
bottom of page