top of page
Recente berichten

Enquête Austerlitz Duurzaam

Beste dorpsgenoten,

Enige tijd geleden heeft de werkgroep Austerlitz Duurzaam huis aan huis een nieuwsbrief met een enquête verspreid. Die stukken gingen over een aantal onderwerpen met betrekking tot het realiseren van grotere duurzaamheid in Austerlitz. Gevraagd is om het enquêteformulier voor 20 september a.s. in te vullen en te scannen/mailen naar info@austerlitzduurzaam.nl of te bezorgen bij één van de leden van de werkgroep. Hoe meer interesses op het enquêteformulier worden ingevuld, des te meer mogelijkheden zich er kunnen voor doen. Inmiddels hebben wij al een aantal ingevulde enquêtes ontvangen. Graag doen wij nog een oproep aan diegenen die dit nog niet hebben gedaan om alsnog de enquête in te vullen en aan de werkgroep te bezorgen. Bij voorbaat dank voor uw interesse en medewerking.

Archief
bottom of page