top of page
Recente berichten

Uitnodiging Hart van Austerlitz (bericht van de gemeente Zeist)

Op 15 april jl. heeft er in het Dorpshuis een openbare bijeenkomst plaatsgevonden, waar in het kader van Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) de uitgangspunten voor de invulling van het Hart van Austerlitz zijn gedeeld. In het vervolg van deze avond is een werkgroep aan de slag gegaan. De werkgroep was samengesteld uit bewoners, belanghebbenden en adviseurs.

Op dinsdagavond 8 november a.s. willen wij het tot nu toe doorlopen proces en de uitkomst van de bijeenkomsten van de werkgroep met u delen. De uitkomst van dit proces zal de basis vormen voor het ontwerp bestemmingsplan Hart van Austerlitz.

U bent van harte uitgenodigd op dinsdagavond 8 november a.s. in het Dorpshuis vanaf 18.30 uur voor een kopje koffie of thee, waarna om 19.00 uur de bijeenkomst start.

Archief
bottom of page